Bảng giá
STT SẢN PHẨM ĐVT Giá Lẻ (3-6khối) Giá Sỉ (7-15khối) Ghi chú
1 Cát Xây- Tô sông Dinh m3 250.000 240.000  
2 Cát đúc m3 270.000 260.000  
3 Cát nền hồng m3 120.000 110.000  
5 Đá 1x2  m3 240.000 230.000  
6 Đá 4x6  m3 230.000 220.000  
7 Đá chẻ đơn Viên 6.000 5.500  
8 Đá chẻ đôi Viên 7.000 6.500  
9 Xi Măng Hà Tiên 1 Bao 89.000 88.000  
10 Xi Măng Hà Tiên Đa Dụng Bao 80.000 79.000  
11 Xi Măng Long Sơn Bao 78.000 77.000  
12 Gạch Ống TuyNel Phương Ngân 8x18 Viên 870 770  
13 Gạch Thẻ Đặc TuyNel Phương Ngân 8x18 Viên 1.100 1.050  
14 Gạch Ống Đồng Tân 8x18 Viên 930 830  
15 Gạch Thẻ Đặc Đồng Tân 8x18 Viên 1.100 1.050  
16 Gạch Thẻ TuyNel Hàm Tân 8x18 Viên 900 800  
17 Gạch Ống Tân Thịnh Thiện 8x18 Viên 1.100 1.030  
18 Gạch Thẻ Đặc Tân Thịnh Thiện 8x18 Viên 1.400 1.300  
19 Gạch Ống TuyNel Việt tân 8x18 Viên 1030 930  
20 Gạch Thẻ Đặc TuyNel Việt Tân 8x18 Viên 1.350 1.250  
21 Tap Lo Kiềng 20x20x40 Viên 10.500 10.000  
22 Tap Lo Tường 10x20x40 Viên 5.500 5.000  
23 Tap Lo Cột Viên 5.500 5.000  
24 Tap Lo Đờ Mi Viên 4.000 3.800  
  SẢN PHẨM ĐVT Sắt Việt Nhật Sắt Miền Nam Ghi chú
25 Sắt Phi 6 Kg 13.000 12.600  
26 Sắt Phi 8 Kg 13.000 12.600  
27 Sắt Phi 10 Cây 90.000 81.000  
28 Sắt Phi 12 Cây 131.000 126..000  
29 Sắt Phi 14 Cây 178.000 174.000  
30 Sắt Phi 16 Cây 234.000 226.000  
31 Sắt Phi 18 Cây 308.000 300.000  
32 Sắt Phi 20 Cây 384.000 370.000  
33 Sắt Phi 22 Cây 467.000 448.000  
34 Đinh Kg 17.000  
35 Kẽm Buộc Kg 17000  
36 Đai Các Loại Kg 16.000  
Go Top
Zalo
Hotline
Hotline